Liên hệ

     

 

Email: Sales@legiaphat.com.vn

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6680 6286 - Fax:  08. 3820 8568

Hotline: 0938 813 383 - 0988 656 195